Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

13 000 zł na remont kapliczki w miejscowości Wysokie

05.05.2021
Uchwałą nr XXXVIII/527/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2021” udzielając pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Kapliczka w Wysokiem znalazła się wśród 52 obiektów (na 154 złożone wnioski z całej Małopolski), które otrzymają wsparcie finansowe w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2021”. Celem projektu  jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów, stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. W sumie na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 550 000 zł, do rozdysponowania pomiędzy wyróżnione arcydzieła małej architektury sakralnej Małopolski.
 
Uzyskana dotacja, w wysokości 13 000 zł, przeznaczona zostanie na remont przydrożnej kapliczki w miejscowości Wysokie. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego kapliczki, odtworzenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania (ok. 150 lat temu). Możliwie maksymalnie uodporni się na dalsze niekorzystne działania czynników atmosferycznych, zapobiegnie dalszemu niszczeniu obiektu, a także zachowana zostanie dla przyszłych pokoleń.
 
Po renowacji kapliczka będzie stanowić wizytówkę, nie tylko gminy, ale również powiatu limanowskiego, gdyż znajduje się na granicy terytorialnej samorządów i przyciąga uwagę wjeżdżających do powiatu kierowców.
Kapliczka zlokalizowana w pasie drogowym, po lewej stronie drogi krajowej nr 28 z Limanowej do Nowego Sącza. Fundatorem kapliczki był Pan Józef Kotlarz, właściciel ok. 60 ha ziemi, a kapliczka stanowiła granicę jego majątku w II połowie XIX w. Zbudowana na planie prostokąta, murowana z kamienia i cegły, posadowiona na kamiennym cokole, przykryta dwuspadowym dachem, krytym dachówką ceramiczną. W szczycie, w prostokątnej płytkiej niszy ceglanej znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Wewnątrz na kamiennym postumencie znajduje się drewniany ołtarzyk  ze współczesnym ludowym obrazem na szkle z przedstawieniem Chrystusa Frasobliwego,  na ścianach wisi również obraz Serca Najświętszej Maryi Panny oraz obraz Matki Boskiej Bolesnej.

Stanowi przykład kapliczki kubaturowej charakterystycznej dla południowej Małopolski. Ze względu na obecny zły stan zachowania; zmurszałe, odspajające się i spękane na całej powierzchni tynki, zbutwiała więźba dachowa, luźne dachówki oraz zawilgocone w dolnej partii wnętrze z odpadniętymi wyprawami, kapliczka wymaga podjęcia jak najszybszych czynności mających na celu zapobieżenie dalszej destrukcji i przywrócenie kapliczce historycznego wyglądu.  

Do dnia dzisiejszego przed kapliczką mieszkańcy odprawiają nabożeństwa majowe i czerwcowe, jest bardzo ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, ponieważ jak mówią najstarsi mieszkańcy wsi, Jezus Frasobliwy uchronił wielu mieszkańców przed śmiercią w czasie I i II wojny światowej i czuwa nad nimi do dnia dzisiejszego.


Liczba wyświetleń: 1674
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne