Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 21.04.2021

22.04.2021
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy  M.B. Bolesnej 18 A w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
  2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  biurowej lub usługowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
  3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi  40,88 m2.
  4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 13,04 netto.
  5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację. 

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M. B. Bolesnej 18 A w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
  2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  biurowej lub usługowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
  3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi  16,85 m2 .
  4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 13,04 netto.
  5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację. 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.ug.limanowa.pl)


Liczba wyświetleń: 526
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne