Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Taksacja prywatnych lasów w terminie 26 kwietnia - 15 czerwca 2021 r.

27.04.2021
W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Limanowej zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w części gminy Limanowa w miejscowościach Kanina, Kłodne, Nowe Rybie, Pisarzowa i Rupniów wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" informujemy, że na terenie Gminy Limanowa w miejscowościach:
 
  • Kanina
  • Kłodne
  • Nowe Rybie
  • Pisarzowa
  • Rupniów
Przeprowadzana jest taksacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (terenowe prace urządzeniowe) w terminie od 26 kwietnia do 15 czerwca 2021 r.
 
Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów planów urządzenia lasów, zostaną one przekazane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

Zgodnie z Ustawą o lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Wykonawca zwróci się do Urzędu Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozstrzygnięciu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Taksacje terenową lasów będzie wykonywać, na zlecenie Powiatu Limanowskiego, firma F.H.U Biodata Michał Kocik, z siedzibą Woźniczna 4, 33-171 Pleśna.


Liczba wyświetleń: 968
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne