Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ptasia grypa HPAI - nowe rozporządzenie wojewody

15.04.2021
Nowe Rozporządzenie (nr poz. rej. 8/21) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 kwietnia  2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego, utrzymuje wybrane miejscowości znajdujące się w gminie Laskowa, Limanowa i Łukowica w granicach obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).
   
Terenem zapowietrzonym w gminie Limanowa ( do 3 km od potwierdzonego siedliska grypy) zostały wyznaczone trzy miejscowości : Wysokie, Męcina oraz Kłodne.
Terenem zagrożonym ( do 10 km  od potwierdzonego przypadku grypy) są wsie : Siekierczyna, Mordarka, Pisarzowa oraz Kanina.

 
Odpowiednie służby kontrolują gospodarstwa i analizują stopień zagrożenia.
Obecnie wykluczono podejrzenie  grypy na terenie gospodarstw w miejscowości Mszana Dolna oraz w jednym z podejrzanych gospodarstw w Stroniu g. Łukowica
 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków *HPAI - Highly Pathogenic Avian Influenza (tł. wysoce zjadliwa grypa ptaków) mogące wystąpić u drobiu to m.in.
-osowiałość,
-gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,
-pojawienie się objawów nerwowych,
-zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
-silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.
.
 
W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii Aneta Kawula Lekarz apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
 
"Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadekpobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii."
 
Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:
- pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na
wybieg,
- zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności
dzikiego ptactwa,
- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

 

Liczba wyświetleń: 1400
1

Pliki do pobrania

1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne