A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ptasia grypa HPAI - aktualne rozporządzenie wojewody

16.04.2021
 
Nowe Rozporządzenie WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 kwietnia  2021 r. zmieniające poprzednie rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz, wyznacza kolejne  zagrożone oraz zapowietrzone tereny.
 
Terenem zapowietrzonym w gminie Limanowa ( do 3 km od potwierdzonego siedliska grypy) zostały wyznaczone trzy miejscowości : Wysokie, Męcina oraz Kłodne.
 
Terenem zagrożonym ( do 10 km  od potwierdzonego przypadku grypy) są wsie : Siekierczyna, Mordarka, Pisarzowa oraz Kanina oraz dodatkowo przez siedlisko w Kamionce Małej:  południowa i wschodnia część miejscowości Sowliny, wschodnia miejscowości Łososina Górna, południe miejscowości: Młynne i Walowa Góra, południowa i wschodnia część miejscowości Bałażówka oraz wschód  miejscowości  Pasierbiec.


 
Odpowiednie służby kontrolują gospodarstwa i analizują stopień zagrożenia.
Obecnie wykluczono podejrzenie  grypy na terenie gospodarstw w miejscowości Mszana Dolna oraz w jednym z podejrzanych gospodarstw w Stroniu g. Łukowica
 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków *HPAI - Highly Pathogenic Avian Influenza (tł. wysoce zjadliwa grypa ptaków) mogące wystąpić u drobiu to m.in.
-osowiałość,
-gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,
-pojawienie się objawów nerwowych,
-zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
-silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.
.
 
W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii Aneta Kawula Lekarz apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
 
"Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadekpobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii."
 
Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:
- pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na
wybieg,
- zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności
dzikiego ptactwa,
- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

 

Liczba wyświetleń: 572
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30