Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

"Kto ty jesteś? Polak mały!”. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

21.04.2021
Stowarzyszenie KGW Lipowe organizuje konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących Powiat Limanowski. Konkurs odbędzie się w terminie 15.04.2021 - 15.05.2021 i podzielony zostanie na dwie kategorie wiekowe: 5 – 11 lat oraz 12 – 16 lat.

Tematem głównym prac konkursowych powinny być Symbole Narodowe Polski widziane okiem autora. Praca konkursowa dotycząca zadania może być wykonana przy wykorzystaniu dowolnej technice plastycznej. Musi być jednak z tematem konkursu oraz wykonana w formacie A3. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej takie jak np. rysunek, malowanka, szkic, plakat, kolaż, wyklejanka itp.

Główne kryteria oceny będą obejmować: zgodność z tematem, interpretację i pomysłowości własnego ujęcia tematyki konkursowej, jak również estetykę pracy i jej oryginalność. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie, jak i interpretacji tematyki zadania.

Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę jest również zobowiązany do:
  • umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz wiek,
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do zamieszczonego poniżej Regulaminu

Zebrane dane będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane lub dostarczone bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 15.05.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie KGW Lipowe
Lipowe 83,
34-600 Limanowa

z dopiskiem: Konkurs „Symbole Narodowe Polski”.


Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 21.05.2021 r. Zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej (budynek Buzodromu). W dniu tym nastąpi również podsumowująca wystawa wszystkich nadesłanych/dostarczonych prac Organizatorowi w ramach niniejszego konkursu.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać  pod numerem telefonu: 695 686 583, a także wysyłając wiadomość e-mail na podany niżej adres: [email protected]

https://www.facebook.com/KGWLipoweSerdecznie zapraszamy do udziału!

Oprócz konkursu plastycznego w ramach projektu przewidziane są m.in.:
  • Spotkania edukacyjne nt. symboli narodowych połączone z warsztatami kulinarnymi dla dzieci i młodzieży
  • Akcja happeningowa „Weź flagę do domu”
Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Limanowskiego.


Liczba wyświetleń: 1224
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne