Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gmina Limanowa oferuje lokale na wynajem

20.04.2021

Informujemy, że Gmina Limanowa posiada dwa wolne lokale przeznaczone do wynajmu na prowadzenie działalności biurowej lub usługowej znajdujące się na II piętrze w odnowionej części w budynku przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18A.
 

Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 40,88 m2
Lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 16,85 m2 

Poniżej przedstawia się wykaz nieruchomości m.in. z ich opisem i sposobem obliczania czynszu:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:
 

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy  M.B. Bolesnej 18 A w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
  2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  biurowej lub usługowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
  3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi  40,88 m2 .
  4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 13,04 netto.
  5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M. B. Bolesnej 18 A w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
  2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  biurowej lub usługowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
  3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi  16,85 m2 .
  4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 13,04 netto.
  5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację. 
 
Więcej informacji dotyczących wynajmu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej UG Limanowa, tel. 18 263-00-44.Wejście z korytarza do lokalu nr 1Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 40,88 m2Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 40,88 m2Lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 16,85 m2Sanitariaty przy lokalach użytkowych


Liczba wyświetleń: 1172
5

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne