Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Strona internetowa oraz aplikacja promująca trasę VELO Limanowski

02.03.2021
 
Gmina Limanowa w partnerstwie z Powiatem Limanowskiem, Miastem Limanowa, Gminą Słopnice i Kamienica zrealizowała rozpoczęty w roku 2017  projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.
 
Z uwagi na fakt iż projektowane trasy zapewniają połączenie z VELO DUNAJEC zaprojektowany nowy szlak nazwano VELO Limanowski. Projekt był realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne.
Całkowita wartość projektu to 7 054 082,83 zł. Poziom dofinansowania 3 736 638,12 zł (tj. 65% kosztów kwalifikowanych). Projekt zakładał realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych o długości 24,555 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na odcinku 16,333 km.

Gmina Limanowa w ramach projektu oznakowała istniejące szlaki piesze, wyznaczyła fragment szlaku pieszego od przystanku na Opalonej do Ośrodka pod Ostrą ( łączna długość oznakowanego szlaku 10.238 km) oraz wybudowała miejsca postojowe wraz z parkingiem, ogrodzeniem,  wiatą obok Ośrodka Wypoczynkowego pod Ostrą  ( zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura towarzysząca).Na miejscu został również monitoring oraz innowacyjna pętla do pomiaru ruchu turystycznego. Całość zadania kosztowała gminę 146.370,00 złotych z czego dofinansowanie wynosiło 65 % realizowanej inwestycji tj. 88.889,16 złotych.

W ramach działań promocyjnych projektu powstał portal Turystyczny http://www.velolimanowski.pl oraz aplikacja na system Android prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play http://play.google.com/store/apps/details?id=io.mobiexpert.limanowa&hl=pl&gl=US
 
Zachęcamy Państwa do pobrania aplikacji oraz korzystania ze strony, na której można znaleźć wiele informacji przydatnych podczas wędrówek szlakiem po Limanowszczyźnie.
 
Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne.


Liczba wyświetleń: 758
5

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne