Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ptasia Grypa HPAI- teren zapowietrzony w gminie Limanowa

31.03.2021
29.03.2021r.,w Starostwie Powiatowym w Limanowej miało miejsce  posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące podejrzenia wystąpienia ptasiej grypy na terenie Powiatu Limanowskiego w miejscowości Stronie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sanepidu oraz Wójtowie i Burmistrzowie z zagrożonego terenu. Przypadek zjadliwej ptasiej grypy w gminie Łukowica został potwierdzony wynik z pobranej próbki w Stroniu dały wynik pozytywny.
W związku z tym teren gminy Limanowa również zostaje objęty odpowiednimi sankcjami i kontrolami.

Terenem Zapowietrzonym ( do 3 km od potwierdzonego siedliska grypy) zostały wyznaczone trzy miejscowości : Wysokie, Męcina oraz Kłodne.
Terenem Zagrożonym ( do 10 km  od potwierdzonego przypadku grypy) są wsie : Siekierczyna ( I i 2), Kanina, Mordarka i Pisarzowa.
 
" Proszę Państwa o nie bagatelizowanie sprawy. Choć wirus nie jest groźny dla ludzi to  jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw - apeluje Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut - upraszam posiadaczy zwierząt w Terenie Zapowietrzonym (obszar o promieniu 3km od ogniska )o zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii wszelkich nieprawidłowych zachowań zwierząt i zgonów.Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśród ptaków może dochodzić do 100%. 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków *HPAI - Highly Pathogenic Avian Influenza (tł. wysoce zjadliwa grypa ptaków) mogące wystąpić u drobiu to m.in.
osowiałość,
-gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,
-pojawienie się objawów nerwowych,
-zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
-silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.
.
 
W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:
- pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na
wybieg,
- zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności
dzikiego ptactwa,
- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadekpobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

zd. fb Bogdan Łuczkowski - Wójt Gminy Łukowica

Liczba wyświetleń: 1743
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne