Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 15 marca 2021

11.03.2021
Szanowni państwo
Członkowie komisji skarg, wniosków
i petycji

 
 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa
z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14:30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Informacja o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa
    w sprawie realizacji inwestycji drogowej i kanalizacyjnej w miejscowości Męcina – droga Rolna.
  5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa w sprawie możliwości zalewania ich posesji, w związku z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 340488K Lipowe – Słopnice w km od 0+000 – 1+635 w miejscowości Lipowe”.
  6. Rozpatrzenie petycji wniesionych w interesie publicznym.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie posiedzenia.
 
            Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm/.
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
Jerzy Jabłoński


Liczba wyświetleń: 792
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne