Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

36 Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”

18.03.2021

W imieniu Organizatorów Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu Serdecznie zapraszamy do udziału w 36. edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK i tym samym do podtrzymania teatralnej tradycji najmłodszego pokolenia Małopolan, która od 1986 roku na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz województwa, tworząc doroczny przegląd dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych do lat 16, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.

Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury województwa małopolskiego.
Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
Tegoroczna edycja realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje kwalifikacje do udziału na podstawie nagrań audiowizualnych, finałowe prezentacje spektakli na scenie widowiskowej sali im. L. Lipińskiego MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej.Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do MCK SOKÓŁ do dnia 18 maja 2021:
nagrania spektaklu,
do 3 zdjęć ze spektaklu,
wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.Zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle zostaną ocenione przez JURY - powołane przez organizatora, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne do udziału w spotkaniu finałowym 36. BAJDURKA 2021 w Nowym Sączu, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2021.
O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego zespoły zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku.


W załącznikch karta zgłoszeń oraz regulamin festiwalu.
Zachęcamy do uczestnictwa!

Liczba wyświetleń: 1056
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne