Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Sprzedaż służbowego samochodu osobowego marki FORD MONDEO 1,8 TDCi

06.02.2021
ZARZĄDZENIE Nr 18/2021
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 5 lutego 2021 r.
 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FORD MONDEO 1,8 TDCi.


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8 TDCi, rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym KLI 08805, będący własnością Gminy Limanowa.
§ 2.
  1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu, o którym mowa w § 1, w wysokości 6.500,00 zł brutto ( w tym 23 % VAT).
  2. Ustala się treść ogłoszenia o sprzedaży, które stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3.
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
  1. Grzegorz Krzak – Przewodniczący Komisji,
  2. Ryszard Lachor – Członek Komisji,
  3. Małgorzata Leżańska – Sekretarz Komisji.
§ 4.
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu  z jego przebiegu.
§ 5.
Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu, na konto bankowe Urzędu Gminy Limanowa, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Liczba wyświetleń: 2386
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne