Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego - ankieta dotycząca potrzeb mieszkańców

05.02.2021
Szanowni Państwo,
pod koniec 2020 roku Gmina Limanowa wraz z dwunastoma samorządami z terenu powiatu limanowskiego, zawiązała partnerstwo w celu przystąpienia do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.

Projekt stworzy naszym samorządom szansę poprawy zdolności do efektywnej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

W celu jak najskuteczniejszego zdiagnozowania Państwa potrzeb i oczekiwań, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców obszaru Partnerstwa tj. Powiatu Limanowskiego, w tym w szczególności mieszkańców Gminy Limanowa o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej opinii na temat usług publicznych i potrzeb mieszkańców.

Państwa opinie pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Należące do Partnerstwa Miasta i Gminy na tej podstawie przygotują wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

ANKIETA DOSTĘPNA TUTAJ

Link aktywny będzie do dnia 15 lutego 2021 do godziny: 23:59.

Wyniki ankiety, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. 

Liczba wyświetleń: 1120
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne