Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kolejny etap modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - uzgodnienia

19.02.2021
Kolejny etap modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz
– uzgodnienie materiałów w zakresie projektowanych odcinków dróg, kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych oraz oświetlenia ulicznego na terenie sołectw: Mordarka, Pisarzowa, Męcina i Kłodne w Gminie Limanowa.Szanowni mieszkańcy!,
konsorcjum firm realizujące prace projektowe dla PKP PLK S.A. dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 104, zwróciło się do tutejszego Urzędu Gminy Limanowa – jako zarządcy dróg gminnych, o uzgodnienie materiałów  w zakresie projektowanych odcinków dróg, kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych oraz oświetlenia ulicznego na terenie sołectw: Mordarka, Pisarzowa, Męcina i Kłodne w Gminie Limanowa.
 
W przypadku chęci zapoznania się z przedłożoną do uzgodnień dokumentacją dotyczącą wymienionych szczegółowo poniżej obiektów, informujemy, że jest ona dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa u Zastępcy Wójta Gminy Limanowa lub u Sekretarza Gminy Limanowa. W razie niemożności dotarcia do urzędu i osobistego zapoznania się z otrzymanymi materiałami, podstawowe informacje można również uzyskać u Radnych i Sołtysów którzy zostali zapoznani z przedłożoną dokumentacją.
 
Z uwagi na wiążące nas terminy uzgadniania dokumentacji, ewentualne wnioski czy spostrzeżenia w zakresie opiniowanej części dokumentacji proszę zgłaszać jak najszybciej (najlepiej do 10.03.2021r.). W sprawach z poza zakresu podlegającego uzgodnieniu przez tutejszy urząd, dotyczących indywidualnego interesu (np. wielkość zajęcia działki pod inwestycję, bliskość zaprojektowanych elementów) w celu otrzymania najbardziej aktualnej i wiążącej informacji najlepiej kontaktować się bezpośrednio z Zespołem Projektowym Inwestora ul. Kolejowa 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 535 14 23.
 
Do akceptacji przedstawiono nam szczegółowe rozwiązania dotyczące następujących elementów:
 
 1. Dojścia do peronu 49.20 w miejscowości Mordarka w km 49+150 – 49+260 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104) od strony drogi powiatowej nr 1661K.
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 49.72 przebiegającej pod projektowanym wiaduktem kolejowym w km 49+721 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Budowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D1D w km 49+700 – 50+020 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D2D w km 35+720 - 53+840 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Budowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D10D w km 54+000 – 54+200 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 54.20 przebiegającej pod projektowanym wiaduktem kolejowym w km 54+191 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Budowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D3D w km 53+840 – 54+600 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi gminnej nr 40456K przebiegającej nad linią kolejową poprzez projektowany wiadukt drogowy w km 54+637 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Budowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D11D przebiegającej pod projektowanym mostem kolejowym w km 54+837 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 55.27 przebiegającej pod projektowanym wiaduktem kolejowym w km 55+269 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 55.75 przebiegającej nad linią kolejową poprzez projektowany wiadukt drogowy w km 55+752 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 56.00 przebiegającej pod projektowanym mostem kolejowym w km 56+151 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi gminnej oznaczonej w projekcie jako Droga gminna 56.25 przebiegającej pod projektowanym wiaduktem kolejowym w km 56+272 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi gminnej nr 340454K przebiegającej nad linią kolejową poprzez projektowany wiadukt drogowy w km 56+641  (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 340454K oznaczonego w projekcie jako Zjazd publ. 0.25 (dojazd do nastawni) w km 56+400 – 56+550 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D13D w km 56+590 – 56+660 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D15D w km 56+640 – 56+760 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 56.75 w km 56+750 – 56+830 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 57.10 przebiegającej pod projektowanym mostem kolejowym w km 57+147 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi gminnej nr 340542K przebiegającej nad linią kolejową poprzez projektowany wiadukt drogowy w km 57+324 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Budowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D4D w km 57+310 – 57+370 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 57.25 w  km 57+210 – 57+300 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 59+836 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej nr 340452K.
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga wewnętrzna 58.05 przebiegającej pod projektowanym wiaduktem kolejowym w km 58+077 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Budowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D12D w km 57+740 – 58+050 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi wewnętrznej oznaczonej w projekcie jako Droga D16D w km 58+280 – 58+370 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Rozbudowy drogi gminnej nr 290434K przebiegającej pod projektowanym wiaduktem kolejowym w km 58+376 (nowoprojektowany km linii kolejowej 104).
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w km 61+090 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 61+172 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej nr 290434K.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 60+859 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w km 59+626 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 59+014 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 58+689 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 58+140 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej nr 340454K.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 57+760 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 56+391 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej nr 340455K.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 55+901 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 55+633 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w km 55+170 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 54+849 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej nr 340469K.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 54+583 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej 340471K.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 53+319 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 52+866 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 52+670 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej 340473K.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 52+178 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi gminnej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 50+653 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.
 
 1. Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 50+402 (istniejący km linii kolejowej 104) w ciągu drogi wewnętrznej.


Liczba wyświetleń: 1710
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne