A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Konkurs projektów sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021 r.

07.01.2021
Zarządzenie Nr 1/2021
Wójta Gminy Limanowa
z dnia 5 stycznia 2021 r.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
na terenie Gminy Limanowa w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 8 uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 122, poz. 958) – Wójt Gminy Limanowa zarządza, co następuje:
 
§ 1.
  1. Ogłaszam konkurs na realizację zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021 r.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Kultury i Promocji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Liczba wyświetleń: 354
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30