Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Akcja ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2021 - Korona Beskidu Wyspowego

08.01.2021
Znane są już terminy tegorocznej XII edycji akcji ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2021. Organizatorzy akcji - Forum Gmin Beskidu Wyspowego, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią mają nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w tegoroczne wakacje pozwoli na pełną realizację programu.
 
W ramach XII edycji akcji ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2021 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

 
6 czerwca  2021 – Urbania Góra
Tokarnia /zbiórka k/ Urzędu Gminy godz. 8.00/ - szlak czarny Kalwaria Tokarska – Urbania Góra – szlak czarny – Zembolowa Góra – szlak żółty – Lubień kościół
 
13 czerwca 2021 – Ostra    
Lubomierz  /zbiórka k/ kościoła  godz.8.00/ – szlak czarny i szlak zielony – Kiczora – szlak zielony Ostra – szlak zielony Ogorzała – szlak zielony – Mszana Dolna
 
20 czerwca 2021 – Modyń
Przełęcz Ostra  / zbiórka  godz.8.00/ – szlak zielony Ostra – Jeżowa Woda – szlak niebieski - Modyń - szlak niebieski –Zbludza   
 
20 czerwca 2021Stacja Kolejowa w Dobrej – IX Galicyjski Piknik Kolejowy i Bicie Rekordu Świata w śpiewaniu piosenki kolejowej
 
27 czerwca 2021 – Jasień
Szczawa  /zbiórka plac k/ kościoła godz.8.00/ – szlak niebieski i żółty – Krzysztonów – szlak żółty Kutrzyca –  żółty Jasień – szlak żółty – Lubomierz  
 
20 czerwca - 22 sierpnia 2021 – VIII Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”
 
20 czerwca  Tokarnia
26 czerwca Dobra / Park przy Urzędzie Gminy /
27 czerwca  Żegocina / Plac przy GS /
4 lipca Wiśniowa / plac przy Gminnym Ośrodku Sportu i Kultury
18 lipca Tenczyn / plac przy Stadionie Sportowym /
24 lipca Kamienica / Plac Saturn /
25 lipca Rabka-Zdrój / amfiteatr /
 1 sierpnia  Pisarzowa   
15 sierpnia Przyszowa / boisko sportowe /
22 sierpnia Limanowa / Park Miejski /LDK /
 
Program ramowy Festiwalu:
          - godz.17.00 – 22.00 - koncerty zespołów regionalnych, kapel, chórów, orkiestr, zespołów muzycznych, wystawy rękodzieła artystycznego, kiermasze produktów regionalnych, konkursy, zabawa taneczna. Na Festiwalu zostanie zaprezentowany folklor, tradycje, muzyka, tańce, wyroby i produkty regionalne, konkurs na potrawę i produkt regionalny  pięciu grup etnicznych zamieszkujących Beskid Wyspowy Białych Górali, Lachów, Kliszczaków, Podhalan i Zagórzan.
 
3 lipca 2021 – Luboń Wielki (sobota wędrówka nocna)
Rabka-Zaryte /zbiórka Ośrodek SKI Polczakówka godz.20.00/ - szlak zielony Luboń Wielki – szlak zielony Rabka-Zaryte  
 
4 lipca 2021 - Grodzisko
Wiśniowa / zbiórka k/ kościoła  godz.8.00/ - szlak zielony – Ciecień – szlak niebieski – Księża Góra – szlak niebieski – Grodzisko – szlak niebieski i czarny - Raciechowice 
 
11 lipca 2021 – Łyżka 
Łukowica  /zbiórka k/ kościoła godz.7.00/ – szlak zielony  Szkiełek – bez szlaku i szlak zielony – Pępówka – szlak zielony - Łyżka – szlak zielony Siekierczyna- szlak zielony –Kuklacz - Jabłoniec- Limanowa
 
18 lipca 2021 – Ćwilin
Mszana Dolna  / zbiórka Park Miejski godz. 7.00 / szlak żółty – Wsołowa – Czarny Dział – Ćwilin – szlak niebieski Gruszowiec- szlak niebieski Śnieżnica – szlak czarny – Dalna Góra – Worecznik – Skrzydlna
 
25 lipca 2021 – Kamionna 
Żegocina   /zbiórka k/ Urzędu Gminy   godz.8.00/ – szlak żółty Kamionna – szlak niebieski Przełęcz Widoma –  – Rozdziele – szlak zielony -Łopusze Wschodnie – szlak zielony - Łopusze Zachodnie – Żegocina . Wyjście również planowane jest z Kamionnej i Laskowej o godz. 8.00 / zbiorka k/ kościoła /.
 
1 sierpnia  2021 – Szczebel
Lubień /zbiórka przy szkole godz.8.00/ szlak czarny  – Szczebel – szlak czarny - Mszana Dolna 
 
8 sierpnia 2021 – Kostrza
Tymbark  /zbiórka k/ dworca PKP /  godz.8.00/ – szlak czarny – Zęzów – szlak  zielony – Stronia – szlak zielony  Kostrza – szlak zielony Jodłownik  
 
15 sierpnia 2021 – Potaczkowa
Mszana Dolna  /zbiórka k/parku  godz.8.00/ – szlak czarny – Adamczykowa – Potaczkowa – szlak czarny Raba Niżna – Olszówka- szlak czarny  – grzebień – Rabka Zdrój  
 
22 sierpnia 2021 – Łopień 
Dobra  /zbiórka k/ Urzędu Gminy godz. 8.00 /- szlak zielony – Łopień  – szlak czarny  – Tymbark  
 
29 sierpnia  2021 – Mogielica
 Przełęcz pod Ostrą /zbiorka parking godz.8.00/ – szlak zielony Cichoń – szlak zielony Przełęcz Słopnicka – szlak zielony Mogielica –szlak żółty – Słopnice / Zaświercze   
 
5 września 2021– Jaworz   
Białowodzka Góra /zbiórka k/ kaplicy godz.  8.00/ – szlak żółty i bez szlaku – Chełm – Skrzętla Rojówka-szlak szlak niebieski - Babia Góra - Jaworz – szlak niebieski Sałasz – szlak zielony i czerwony – Męcina
 
12 września 2021 – Miejska Góra
Laskowa –zbiórka k/ kościoła  godz.7.00/ – szlak   czarny -Korab  - szlak czarny i niebieski Sałasz Zachodni - szlak niebieski – Łysa Góra - Miejska Góra – szlak żółty i niebieski  – Limanowa 
 
19 września 2021 - Patryja
Węglówka  /zbiórka k/ kościoła godz.8.00 / - inauguracja nowego szlaku - Patryja –szlak żółty i szlak czerwony Lubomir – Węglówka
 
26  września 2021 – Lubogoszcz  
Mszana Dolna / zbiórka k/ parku godz.8.00/ - szlak zielony – Lubogoszcz – szlak czarny – Baza Lubogoszcz – szlak czerwony – Mszana Dolna  
 
3 października  września 2021 – X Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka” Limanowa /LDK Limanowa /
 
Wyjście na trasę o godz. 8.00 (za wyjątkiem Lubonia Wielkiego  nocne o godz.20.00 , Miejskiej Góry , Ćwilina Łyżki o godz. 7.00) bez względu na pogodę, na szczycie Msza Św. Polowa, występy, pokazy, konkursy, wspólny grill. Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówkach na własną odpowiedzialność. Dla turystów będzie zabezpieczony autobus powrotny do miejsca zbiórki . 
Uczestnicy wędrówek , którzy przejdą całą trasę zgodnie z programem otrzymają  po zatwierdzeniu przez COTG PTTK odznaki : Złotego Rysia Korona Beskidu Wyspowego „ Beskidzkie Wyspy” i Złotego Rysia Główny Szlak Beskidu Wyspowego ‘ Beskidzkie Wyspy”.  

Szczegóły na stronie: www.odkryjbeskidwyspowy.pl  i  www.facebook.com/odkryjbeskidwyspowy
 
 
 
PRZYPOMINAMY , ŻE WĘDRUJĄC PO "BESKIDZKICH WYSPACH" MOŻNA ZDOBYĆ ODZNAKĘ  - KORONA BESKIDU WYSPOWEGO BESKIDZKIE WYSPY
 
Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” uzyskuje się poprzez zdobycie 40 szczytów leżących w granicach Gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.08.2020 r. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna, A okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na „Beskidzkie Wyspy” Beskidu Wyspowego.

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR , które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Kody QR i zdjęcia można przedstawiać do weryfikacji na telefonie lub przesłać e-mailem.
 
WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”:
 
1/ Adamczykowa (612 m)
2/  Chełm – 789,1 m
3/ Cichoń (926 m)
4/Czarny Dział (673 m) 
5/ Ćwilin (1072 m )
6/ Ciecień  (830 m)
7/ Grodzisko (618 m )
8/ Jasień (1063 m)
9/ Jaworz (918 m) 
10/ Kamionna (801 m) 
11/ Korab (727 m)
12/ Krzystonów
 13/ Kostrza (720 m) 
 14/ Księża Góra (643 m)
15/ Kutrzyca (1053 m n.p.m.)
16/ Kuklacz (701 m)
17/ Łopusze Wsch. 600,9 m
18/ Lubogoszcz (967 m)
19/ Lubomir (902 m)
20/ Luboń Wielki (1023 m)
21/ Łopień  (960 m)
22/ Łyżka (802 m)
23/ Mogielica  (1170 m) 
24/ Modyń  (1029 m n.p.m.)
25/ Miejska Góra (716 m)
26/ Ostra (Stara Wieś)  925 m
27/ Ostra (Wilczyce)  780 m
28/ Ogorzała (805 m)
29/ Patryja (763 m)
30/ Potaczkowa (745 m)
31/ Sałasz (905 m)
32/ Skiełek (749 m)
33/ Szczebel (976 m)
34/ Śnieżnica  (1007 m )
35/ Urbania Góra (673 m)
36/ Wsołowa (624 m )
37/ Worecznik ( 559 m)
38/ Zęzów (695 m)
39/ Zembolowa (858 m)
40/ Białowodzka Góra ( 616 m)
 
Szczegóły dot. zdobycia ODZNAKI  w Regulaminie poniżej.

 
#GłównySzlakBeskiduWyspowego,
#KoronaBeskiduWyspowegoBeskidzkieWyspy
#ForumGminBeskiduWyspowego,
Małopolska


Liczba wyświetleń: 3771
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne