Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Agroturystyka "U Krystyny" z Sowlin oznaczona słoneczkiem w kat. Wypoczynek u rolnika

07.01.2021
Kwatera Agroturystyczna "U KRYSTYNY" Krystyny Kurczab zlokalizowana w Sowlinach uzyskała słoneczko w kategorii "Wypoczynek u rolnika " w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej zarządzanej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Posługiwanie się znakiem „Wypoczynek u rolnika” oznacza spełnienie przez gospodarstwo z Sowlin dodatkowych warunków, typowych dla gospodarstwa wiejskiego.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” to organizacja non-profit o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Jednym z jej zadań jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez licencjonowanych inspektorów. Ocenie takiej poddała się agroturystyka prowadzona przez Panią Krystynę Kurczab w Sowlinach pod nr 64, czego efektem jest uzyskanie przez obiekt na okres czterech lat (od grudnia 2020 do grudnia 2024) jednego słoneczka w kat. "Wypoczynek u rolnika".

Nadmienić należy, że kategoryzacja obiektów przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "GG" gwarantuje odpowiednio wysoką jakość świadczonych przez nie usług oraz wpływa na większe zainteresowanie gości, a kwaterodawcy daje ona prawo do zamieszczania swej oferty w materiałach promocyjnych PFTW "GG" oraz posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

Gratulujemy Pani Krystynie przyznanego oznaczenia dla gospodarstwa agroturystycznego, co dowodzi o jakości świadczonych usług oraz przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku turystycznego naszej gminy!

Poniżej Agroturystyka "U Krystyny" w kilku kadrach, a więcej od gospodarstwie pod linkiem http://ukrystyny.limanowa.pl


Liczba wyświetleń: 1305
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne