Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nieruchomość do wynajęcia w Nowym Rybiu

17.12.2020
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:
 
  1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 8396 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się w suterenach budynku położonego na działce ew. nr  639 , w Nowym Rybiu pod nr 157, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
  2. Pomieszczenia  przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
  3. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
  4. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 66,68 m2 .
  5. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020  Wójta Gminy Limanowa z dnia17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa i obecnie po ich zrewaloryzowaniu wynosi 11,19 zł netto.
  6. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
  7. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl

Liczba wyświetleń: 876
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne