Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja Wójta nt. zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi

28.12.2020


Informacja Wójta Gminy Limanowa nt. zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi.
 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Limanowa.
 
Ostatnie miesiące to trudny okres dla nas wszystkich. Ograniczenia w życiu społecznym i zawodowym utrudniają również mój kontakt z Państwem. Większość zebrań sołeckich a także innych spotkań z mieszkańcami nie mogło się odbyć. Niestety taka sytuacja sprzyja powstawaniu plotek, nieprawdziwych informacji ale również kłamstw celowo rozpowszechnianych co miało miejsce w ostatnim czasie w przypadku reorganizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. Czuję się w obowiązku wyjaśnić Państwu sytuację. Mieszkańcom Gminy Limanowa należy się informacja „z pierwszej ręki” a nie plotki i półprawdy.
Lokalizacja Gminnej Biblioteki w miejscowości Stara Wieś od lat budziła kontrowersje. Społeczność lokalna innych miejscowości czuła się pokrzywdzona. Filie Gminnej Biblioteki w ocenie wielu mieszkańców nie mogły tego zrekompensować, tym bardziej, że one również były tylko w wybranych miejscowościach. Z pomysłem zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej zwrócili się do mnie sami mieszkańcy Starej Wsi, chcąc zaadaptować obecne pomieszczenia Biblioteki na Przedszkole. Przychylając się do tej prośby, uznaliśmy, że najlepszą nową lokalizacją dla siedziby Biblioteki będzie centralne miejsce Gminy Limanowa, tym bardziej, że dysponowaliśmy odpowiednim lokalem w budynku Urzędu Gminy. Uznaliśmy również, że takie umieszczenie siedziby pozwoli zastąpić filie biblioteki i zamiast kilku słabo wyposażonych oddziałów, lepiej doposażyć główną bibliotekę oraz dodatkowo utworzyć w miejsce 6 dotychczasowych filii, 14 punktów bibliotecznych w każdej świetlicy wiejskiej, by ułatwić wszystkim mieszkańcom dostęp do podstawowych pozycji książkowych. Również działalność edukacyjna i kulturalna Dyrektora Gminnej Biblioteki miała zostać usprawniona i poszerzona dzięki możliwości korzystania z wszystkich świetlic wiejskich a nie tylko dotychczasowych filii. Zamiar takiej reorganizacji poparli Radni Gminy na sesji w dniu 30.12.2019. Przeciw opowiedziało się tylko 4 Radnych. Pozwoliło to na podjęcie prac przystosowujących wolne pomieszczenia w Urzędzie Gminy dla potrzeb Biblioteki a także wykonanie innych prac pośrednio z tym związanych. Niestety obecna sytuacja spowodowała opóźnienia w robotach budowlanych, a ważność uchwały Rady Gminy wynosiła tylko pół roku. Pojawiła się więc konieczność ponownego podjęcia uchwały o zamiarze zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi przez Radę Gminy. Takie głosowanie miało miejsce na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 10.12.2020. Cieszę się, że Radni również tym razem potwierdzili swoją poprzednią decyzję i wielu z nich wykazało się konsekwencją. Rozczarowaniem jednak jest postawa wielu osób, które dziś otwarcie krytykują taki kierunek działania, podczas gdy rok temu go popierali, czy nawet byli jego inicjatorami. Dodam, że decyzja Radnych w mojej ocenie nie mogła być inna. Rozpoczęte prace wiązały się z kosztami, czyli wydaniem publicznych, a więc Państwa pieniędzy. Zmiana decyzji na obecnym etapie byłaby niegospodarnością i marnotrawstwem Państwa pieniędzy. Dzięki odpowiedzialnej postawie większości Radnych, prace i działania są jednak kontynuowane.
W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele krytycznych uwag lub wręcz nieprawdziwych informacji, do których chciałem się odnieść.
  1. Nieprawdą jest, że Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi jest likwidowana – zmianie ulega jedynie siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. Likwidacji ulegają jedynie filie, zamiast tego wprowadzamy punkty biblioteczne w dużo większej ilości ułatwiając i poszerzając tym samym dostęp do książek. Nowa siedziba Biblioteki poprawi dostępność do niej wszystkich mieszkańców, sam Dyrektor natomiast w przypadku jakiejkolwiek potrzeby pomocy, będzie miał na miejscu wsparcie całego Urzędu Gminy.
  2. Nieprawdą jest, że przed Radnymi ukryto jakiekolwiek informacje. Rada była informowana o negatywnej opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Opinia ta jednak nie jest wiążąca a każdy Radny, który chciał poznać pełną treść tej opinii, mógł się do mnie zwrócić wiedząc, że taka opinia istnieje. Odkąd zostałem Wójtem Gminy Limanowa, nie ukryłem przed Radnymi żadnej informacji. Mało tego, uważam, że należy się im pełna wiedza, gdyż to właśnie Rada jest organem stanowiącym. Radny, który potrzebuje dodatkowych wyjaśnień czy informacji, poza tymi publicznie prezentowanymi i omawianymi, zawsze może się do mnie zwrócić a ja staram się w jak najlepszym stopniu zaspokoić ich zasób wiadomości. Jednocześnie cieszy mnie to, że wielu Radnych z tej możliwości korzysta, dzięki temu wykonując uchwały Rady Gminy mam poczucie, że są one podjęte przez Radnych świadomie.
  3. Często podnosi się argument, że przedszkola w Starej Wsi nie będzie, więc trzeba wstrzymać proces zmiany siedziby Biblioteki. To nieprawda. Przedszkola nie będzie w obecnym budynku biblioteki, gdyż udało się znaleźć lepszą lokalizację ustaloną z przedstawicielami wsi - przy szkole – i rozpoczęliśmy już działania zmierzające do jego utworzenia gdyż zakupione zostały już na ten cel grunty.
  4. Nieprawdą jest, że obecny budynek biblioteki będzie stał pusty i niszczał. Nadal będzie pełnił rolę budynku kulturalnego dla lokalnej społeczności. Dodatkowo podejmujemy starania, by część pomieszczeń udostępnić na cel zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców jak choćby zdrowotnych. Za wcześnie jednak na podawanie konkretnych informacji gdyż analizujemy różne możliwości a ostateczne decyzje wciąż nie zapadły. Chciałem jednak stanowczo podkreślić, że nie udostępnimy tych pomieszczeń na jakąkolwiek działalność, która miałaby być szkodliwa dla mieszkańców.
 
Każda zmiana wiąże się z obawami, jednak nie możemy lekkomyślnie schodzić z raz obranej drogi. Cieszę się, że wiele osób ufa, że ta droga jest właściwa. Spotkałem się z opinią, że 4-ch Radnych, wykazało się odwagą głosując przeciw. Moim zdaniem jest wprost odwrotnie. To właśnie zmiany wymagają odwagi, zwłaszcza gdy ma się świadomość, na jakie ataki narażają się osoby podejmujące te zmiany. W mojej opinii to właśnie Radni głosujący za zmianami wykazali się odwagą, wierząc, że podejmują decyzję korzystną dla większości mieszkańców jednak narażając się na mocną krytykę głośniejszej mniejszości. Dziękuję również Radnym, którzy wstrzymali się od głosu dając mi możliwość dalszych działań.
Drodzy mieszkańcy zapewniam, że podejmując każdą - zwłaszcza trudną i niepopularną  decyzję na pierwszym miejscu stawiam dobro wszystkich mieszkańców naszej gminy a nie interes wąskich, uprzywilejowanych grup zainteresowanych pozostawieniem obecnego stanu rzeczy.

Jan Skrzekut 
Wójt Gminy Limanowa 

Liczba wyświetleń: 1202
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne