Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 10.11.2020 r.

10.11.2020
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

 
 I.
 1. Przedmiot najmu będą stanowić pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdujące się na I piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, objętą KW 36366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. przy ulicy M. .B. Bolesnej 18 A  w Limanowej, wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  biurowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 58,15 m2 .
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 12,61 netto.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
II.
 1. Przedmiot  najmu będzie stanowić pomieszczenie  znajdujące się na parterze budynku wielofunkcyjnego Nowe Rybie 157 położonego na działce ew. nr 630, objętą KW 8396 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenia wyposażono w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie  gabinetu stomatologicznego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu .
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 24,77 m2 .
 4. Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu  i obecnie wynosi 9,79 zł netto.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
III.
 
 1. Przedmiot  najmu będzie stanowić pomieszczenie  znajdujące się na parterze budynku szkolnego w Kaninie położonego na działce ew. nr 127, objętą KW  NS1L 0000504/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenia wyposażono w instalacje: elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie centrali telefonicznej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu .
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 13,00 m2 .
 4. Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu  i obecnie wynosi 9,79 zł netto.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
IV.
 1. Przedmiot najmu będzie stanowić pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia znajdujące się na parterze budynku położonego na działce ew. nr 1506/2 położonej w Męcinie objętą KW 26650 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej-zaopatrzenia ludności w wodę. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 5,02 m2 .
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 9,79 zł netto..
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
V.
 1. Przedmiot najmu będą stanowić pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdujące się na I piętrze budynku położonego na działkach ew. nr 1138/4 , 1138/5 w Starej Wsi II, objęte KW 15044 oraz KW 32521 prowadzonych prze Sąd Rejonowy w Limanowej.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 36,18 m2 .
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu obecnie wynosi 9,79 zł netto.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
VI.
 1. Przedmiot najmu stanowić będzie pomieszczenia  przeznaczone do wynajęcia znajdują się w podpiwniczeniu budynku położonego na działce ew. nr 1027 położonego w Męcinie pod numerem 544, objętą KW 33615 prowadzoną przez  Sąd Rejonowy w  Limanowej. 
 2. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia  wynosi 20,00 m2.         
 3. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na garaż. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie  wynosi 2,77zł netto.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25, w godzinach od 800 do 1500.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl

Liczba wyświetleń: 918
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne