Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Strategia Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021-2027 - ANKIETA

15.11.2020
Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy w latach 2021-2027. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno – gospodarczą Gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.
Zależy mi na tym, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i inwestycje realizowane na terenie Gminy, które będą służyły całemu społeczeństwu.
Chciałbym, aby Strategia Rozwoju Gminy stanowiła nasze wspólne dzieło, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i poprzez które wytyczone zostaną cele systematycznie i skutecznie realizowane w ciągu kilku najbliższych lat.
 
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą wyłącznie w formie zbiorczej.
 
Wypełnione ankiety proszę składać w terminie do 30 listopada 2020 r. na jeden z poniższych sposobów:  
- osobiście w Urzędzie Gminy Limanowa (urna na parterze przy wejściu),
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18b,
34-600 Limanowa,
- pocztą elektroniczną (ankieta jest dostępna na stronie www.gminalimanowa.pl) na adres [email protected],
- za pośrednictwem sołtysa lub sekretariatu szkoły.
lub wypełniając ją on-line za pomocą przygotowanej ankiety https://forms.gle/E9wguCHSxsgznpGV9

Dziękuję bardzo za czas poświęcony na wypełnienie ankiety i pozdrawiam Wszystkich Państwa.

                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Limanowa 
                                                                                                                                                                                                     Jan Skrzekut


 

Liczba wyświetleń: 3114
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne