Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Przebudowa drogi Siekierczyna -Jabłoniec z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

20.11.2020
W ramach dodatkowego naboru wniosków na rok 2020, ogłoszonego w sierpniu br. przez Wojewodę Małopolskiego zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na przebudowie drogi Siekierczyna -Jabłoniec o długości 1,434 km. Na przebudowę drogi Gmina Limanową z Samorządu Województwa otrzyma 70% dofinansowania. Ogólna wartość zadania szacowana jest na 2 mln 480 tys. zł, przy czym pozyskane dofinansowanie to kwota  1 mln 736 tys. zł. 

Z powiatu limanowskiego o dofinansowanie w naborze uzupełniającym starały się cztery samorządy: Gmina Limanowa, Gmina Tymbark, Gmina Dobra i Słopnice.  Gmina Limanowa dzięki dofinansowaniu z listy rezerwowej zrealizuje największe zadanie w postaci przebudowy drogi, natomiast pozostałe samorządy wykonają remonty odcinków dróg. Zadowolenia z tego powodu nie kryje Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut - Cieszymy się, że znaleźliśmy się wśród samorządów objętych dofinansowaniem w ramach dodatkowego naboru wniosków. Dzięki przyznanym środkom uda nam się wykonać zadanie polegające na przebudowie drogi, a inwestycję aż w 70 procentach pokryją środki z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Zadanie związane z przebudową drogi Siekierczyna -Jabłoniec zrealizowane ma zostać  do września 2021 roku.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w naborze dodatkowym są wynikiem oszczędności, które pojawiły się w przetargach na realizację zadań z listy podstawowej w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dofinansowanie zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego z FDS ma służyć zapewnieniu większej ilości środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym, a także zwiększeniu elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji  z zaplanowania corocznego i możliwości dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim.


Liczba wyświetleń: 1032
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne