Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nieruchomości do wydzierżawienia

29.10.2020
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
 1. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia:
  1. część działki ew. nr 1303/1 o pow. 0,0182 ha objęta KW nr NS1L/00059537/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
  2. część działki ew. nr 1238/2 o pow. 0,01 ha objęta KW nr NS1L/00032170/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem Izby Regionalnej.
  3. część działki ew. nr 836/4 o pow. 0,0456 ha objęta KW nr NS1L/00054197/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Męcina, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
  4. część działki ew. nr 155/1 o pow. 0,2200 ha objęta KW nr NS1L/00058270/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Wysokie, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
  5. część działki ew. nr 158/6 o pow. 0,04 ha objęta KW nr NS1L/00062274/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Kanina, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
  6. część działki ew. nr 324/3 o pow. 0,11 ha objęta KW nr NS1L/00038709/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
  7. część działki ew. nr 928/13 o pow. 0,01 ha objęta KW nr NS1L/00035622/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
  8. część działki ew. nr 1746 o pow. 0,15 ha objęta KW nr NS1L/00011301/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Limanowa, zabudowana boiskiem sportowym przy szkole podstawowej.
  9. część działki ew. nr 1138/1 o pow. 0,11 ha objęta KW nr NS1L/00003650/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem szkoły.
  10. część działki ew. nr 194 o pow. 0,15 ha objęta KW nr NS1L/00051277/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Stare Rybie, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
  11. część działki ew. nr 639 o pow. 0,18 ha objęta KW nr NS1L/00008396/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Nowe Rybie, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia.
  12. część działki ew. nr 631/2 o pow. 0,1179 ha objęta KW nr NS1L/00055436/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Rupniów, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
  13. część działki ew. nr 329 o pow. 0,12 ha objęta KW nr NS1L/00013353/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pasierbiec, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem świetlicy.
  14. część działki ew. nr 481/7 o pow. 0,0149 ha objęta KW nr NS1L/00050721/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Młynne, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
  15. część działki ew. nr 184 o pow. 0,14 ha objęta KW nr NS1L/00029791/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Sowliny, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem świetlicy.
 2. Powierzchnia do wydzierżawienia części powyższych działek pod jeden pojemnik metalowy przeznaczony na zbiórkę odzieży stanowi powierzchnię 1,20 m x 1,20 m co przy ilości 46 pojemników stanowi przybliżoną powierzchnię 66 m2.
 3. Ilość 46 pojemników przedstawia się następująco:
 1. na dz. 1303/1 w Pisarzowej w ilości 3 sztuk;
 2. na dz. 1238/2 w Pisarzowej w ilości 3 sztuk;
 3. na dz. 836/4 w Męcinie w ilości 3 sztuk;
 4. na dz. 155/1 w Wysokiem w ilości 3 sztuk;
 5. na dz. 158/6 w Kaninie w ilości 3 sztuk;
 6. na dz. 324/3 w Siekierczynie w ilości 3 sztuk;
 7. na dz. 928/13 w Siekierczynie w ilości 3 sztuk;
 8. na dz. 1746 w Starej Wsi w ilości 3 sztuk;
 9. na dz. 1138/1 w Starej Wsi w ilości 4 sztuk;
 10. na dz. 194 w Starym Rybiu w ilości 3 sztuk;
 11. na dz. 639 w Nowym Rybiu w ilości 3 sztuk;
 12. na dz. 631/2 w Rupniowie w ilości 3 sztuk;
 13. na dz. 329 w Pasierbcu w ilości 3 sztuk;
 14. na dz. 481/7 w Młynnem w ilości 3 sztuk;
 15. na dz. 184 w Sowlinach w ilości 3 sztuk.
 1. Minimalną stawkę za 1 m2 wydzierżawianej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020  Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zwaloryzowaniu.
 2. Czynsz za dzierżawę jest płatny z góry w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca.
 3. Czynsz z tytułu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl
 
 


Liczba wyświetleń: 839
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne