Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii ws. ryzyka wystąpienia grypy ptaków

22.10.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej, przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722).

Na terytorium Polski :

ZAKAZUJE SIĘ:
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych
 
NAKAZUJE SIĘ (m.in.):
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami

Szczegółowe wytyczne w piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii - w załączniku poniżej.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

 
W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów) czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
Informacja przekazywana jest w związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd ds. Zabezpieczenia Żywności (EFSA) ostrzeżenia dot. ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków po stwierdzeniu w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce.


Liczba wyświetleń: 1025
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne