Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

21.09.2020
Na terenie woj. małopolskiego dostępne są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II". W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek udziela Lubelska Fundacja Rozwoju.
 
Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę w Programie są niezatrudnieni oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej studenci ostatniego roku studiów, poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,03 % w skali roku a aktualna wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej to ponad 100 tys. zł. W przypadku  działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oprocentowanie to wynosi jedynie 0,01 %.
 
Wysokość możliwej do uzyskania pożyczki na utworzenie miejsca pracy to aktualnie ponad 30 tys. zł.
 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat programu oraz materiały promocyjne dostępne są w oddziale LFR w Krakowie.  Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Fundacji.
 
Szczegółowa informacja o ofercie Programu, który dla osób bezrobotnych może być atrakcyjnym - alternatywnym źródłem finansowania wydatków związanych z rozpoczęciem działalności a dla przedsiębiorstw, wyposażania stanowisk pracy.
 
Od lutego 2020 r. na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Z pożyczki skorzystać mogą:
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
  • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • zarejestrowani bezrobotni lub
  • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.
 
Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 100 489,60 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
 
Oprocentowanie:
  • 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
  • 0,03 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.
Okres spłaty: do 7 lat.
Karencja – do 12 miesięcy.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
 
W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 30 146,88 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
Okres spłaty: do 3 lat.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
 
Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:
  • brak dodatkowych opłat i prowizji,
  • możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
  • szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
  • możliwość umorzenia pożyczki
 
 
 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat programu oraz materiały promocyjne dostępne są w oddziale LFR w Krakowie. 

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.wsparciewstarcie.bgk.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
tel. 12 311 73 28
www.lfr.lublin.pl

Liczba wyświetleń: 972
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne