Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nieruchomości do wynajęcia - ogłoszenie z dnia 21.09.2020 r.

21.09.2020
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366  prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M..B.Bolesnej 18 A w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
  2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu  od dnia 01.11.2020 do dnia 31.10.2021 r.
  3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi  14,20 m2 .
  4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 12,61 netto.
  5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 33615 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Pomieszczenia o pow.20,00 m2 przeznaczone do wynajęcia znajdują się w podpiwniczeniu budynku położonego na działce ew. nr 1027, położonego w Męcinie  pod numerem 544, wyposażone w instalację elektryczną.               
  2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na garaż. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
  3. Minimalną stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia. 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 2,77 zł netto
  4. Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 
Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl)
 
 
 
 
 
 
 

Liczba wyświetleń: 868
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne