Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Modernizacja dróg w Gminie Limanowa

07.09.2020
W związku z oszczędnościami finansowymi powstałymi głównie z tytułu zimowego utrzymania dróg, za aprobatą Rady Gminy Limanowa przeznaczyliśmy 1 500 000 zł na modernizację dróg na terenie naszej gminy. Aby jak najefektywniej wykorzystać zgromadzone środki w pierwszej kolejności wytypowaliśmy do modernizacji drogi asfaltowe znajdujące się w najgorszym stanie - pozwoliło to już w tym roku efektywniej rozdysponować masę asfaltową przewidzianą na doraźne naprawy, czyli zaoszczędzić również na kosztach bieżącego utrzymania.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono trzy firmy wykonawcze, które wykonają modernizację 9 dróg gminnych, o łącznej długości przekraczającej 5 kilometrów. Koszt powyższej modernizacji wyniesie ok. 950 000 zł. Modernizacje będą polegały głównie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, udrożnieniu rowów oraz wykonaniu poboczy.

Niebawem powyższe odcinki dróg zostaną przekazane Wykonawcom robót.

Z uwagi na zakwalifikowanie odcinków drogi „Zakopane” w Starej Wsi i drogi „Morgi” w Siekierczynie, do protokołu szkód powodziowych, drogi te zostały wycofane z przetargu i będą realizowane po otrzymaniu wsparcia środkami rządowymi przewidzianymi na ten cel.

Aktualnie z uwagi na korzystne ceny robót jakie otrzymaliśmy w pierwszym przetargu, wytypowano kolejne 5 dróg do modernizacji. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na te roboty.
Mamy nadzieję, że podjęte działania w znacznym stopniu przyczynią się do podniesienia komfortu funkcjonowania mieszkańców naszej gminy, szczególnie w miejscach gdzie infrastruktura wymaga natychmiastowych działań. 

Lokalizacja modernizowanych 9 odcinków dróg gminnych - w załącznikach poniżej.


Liczba wyświetleń: 1462
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne