Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Uroczyste pożegnanie Proboszcza Parafii Stara Wieś ks. Prałata Mariana Tyrki

05.07.2020
W obecności Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża w dniu 5 lipca 2020 r. nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Proboszcza Parafii Stara Wieś ks. Prałata Mariana Tyrki. W uroczystej mszy św. dziękczynnej za dar posługi ks. Mariana wzięli  udział licznie zgromadzeni  kapłani, wdzięczni parafianie oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych.
 
Ks. Marian Tyrka  po 33 latach pracy kapłańskiej jako pierwszy  proboszcz i budowniczy świątyni starowiejskiej na zawsze wpisze się w karty historii tej miejscowości. Ks. Marian urodził się 9 maja 1950 roku w Porębie Radlnej jako drugie z czworga dzieci Jana i Bronisławy Tyrki. W Porębie Radlnej ukończył Szkołę Podstawową, a następnie naukę kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach. W roku 1969 po zdanej maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 
1 czerwca 1975 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza przyjął święcenia kapłańskie. Jego pierwszą parafią był Stary Wiśnicz, a następnie  w roku 1977 został przeniesiony do Parafii MBB w Limanowej. Tu dał się poznać jako doskonały budowniczy wspierający w tym proboszcza limanowskiego ks. Prałata Józefa Porębę. Wybudowano wówczas Limanowej dom katechetyczny, dom pielgrzyma , ołtarz polowy oraz wikarówkę. Wyremontowano również dach na kościele parafialnym. Ks. Marian jako doskonały organizator prac budowlanych w Limanowej w naturalny sposób awansował na budowniczego i organizatora parafii Stara Wieś pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. O konieczności powstania w Starej Wsi parafii wskazywał podczas wizytacji kanoniczej Biskup Tarnowski Jerzy Ablewicz w roku 1975.
 
Formalnie ks. Biskup  Jerzy Ablewicz w roku 1983 powierzył ks. Marianowi Tyrce tworzenie parafii w Starej Wsi. W roku 1986 zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Jednak prace przygotowawcze rozpoczęły się wcześniej gdyż od roku 1984 wypalano już cegłę,  a ks. Marian Tyrka w latach 1985 do 1986 oraz od 1989  do 1990, przebywa na terenie USA i Kanady głosząc tam rekolekcje pozyskując w ten sposób środki finansowe na budowę świątyni. Prace budowlane oficjalnie ruszyły  4 maja 1987 r. a,11 lipca 1987 roku ks. biskup Piotr Bednarczyk uroczyście poświęcił plac budowy. W Boże Narodzenie 1987 r. w dolnym kościele odprawiona została pierwsza  msza św. pasterka. Kolejne wydarzenia w starowiejskiej parafii to: 10 czerwiec 1987 r. gdzie w Tarnowie Ojciec św.  Jan Paweł II poświęca kamień węgielny który uroczyście został wmurowany w ścianę kościoła w dniu 21 czerwca 1992 r. przez biskupa Piotra Bednarczyka.  
 
Najważniejsza data to 18 czerwca 2000 roku,  gdzie po 13 latach budowy starowiejskiej świątyni nastąpił uroczysty akt konsekracji , której dokonał ówczesny ordynariusz Diecezji Tarnowskiej  biskup Wiktor Skworc. Przedstawiając w wielkim skrócie życiorys ks. Prałata Mariana Tyrki to rodzi się w sercu wielka wdzięczność Bogu za dar Jego kapłaństwa i posługi z nim związanej sprawowanej niemal w całości tu na Ziemi Limanowskiej i Starowiejskiej. Jak wyraził to podczas homilii na mszy dziękczynnej, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, który był katechizowany  w liceum przez ks. Mariana. Powołanie do kapłaństwa ks. Biskupa rodziło się również na tych lekcjach religii odbywanych w salce w Limanowej na ul Szwedzkiej, prowadzonych przez ks. Mariana Tyrkę oraz sprawowanych  przez Niego sakramentów w tym spowiedzi św. Należy również wspomnieć że ks. Marian Tyrka w roku 1992 był organizatorem biegu z Limanowej na Starą Wieś , który od roku 2012 odbywa się pod nazwą Bieg Ziemi Limanowskiej im św. Jana Pawła II.
 
Odchodząc na zasłużona emeryturę ks. Prałat Marian Tyrka zostaje w Starej Wsi, by nadal wspierać nowego proboszcza w dalszej pracy kapłańskiej na rzecz rozwoju parafii. Niech dobry Bóg wspiera Go błogosławieństwem i siłą, a Maryja ze św. Józefem patronem Parafii wyprasza wiele łask.
 
                                                                                                                                                                              Stefan Hutek


Liczba wyświetleń: 2146
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne