Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nowe punkty widokowo-wypoczynkowe

20.07.2020
W ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych w miejscowościach Kanina i Wysokie oraz Szczawa i Zalesie powstaną cztery miejsca  widokowe.
100 % środków na realizację zadań w kwocie 297 466,99 zł pozyskała u Marszałka Województwa Małopolskiego Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, której członkowie Zarządu  Agata Zięba – Prezes oraz Elżbieta Młynarczyk- Skarbnik w czerwcu br. podpisali umowę na realizację inwestycji.
W ramach złożonego wniosku planowane jest zagospodarowanie pod cele turystyczne 4 miejsc na terenie powiatu limanowskiego (dwa na terenie gminy Limanowa i dwa na terenie gminy Kamienica). Lokalizacje:
  • Punkt Kanina
  • Punkt Wysokie
  • Punkt Zalesie
  • Punkt Szczawa
 
Każdy z punktów zostanie odpowiednio utwardzony, wyposażony w elementy małej architektury (wiaty, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, tablice informacyjne oraz inne możliwe do realizacji elementy zagospodarowania turystycznego).
Szczegółowy zakres prac dla punktów przewiduje:

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 1 w miejscowości Zalesie
Wiata wolnostojąca na Zalesiu o powierzchni zabudowy 35 m2 z utwardzeniem, wykonanie ogrodzenia drewnianego, wykonanie 6 wiat o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem. Powstała infrastruktura zwiększy atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną kompleksu sportowego w skład, którego wchodzą m.in. stadion piłkarki oraz narciarskie trasy biegowe wokół Góry Mogielica w Miejscowości Zalesie.
 
Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 2 w miejscowości Szczawa
Przełożenie bramy oraz ogrodzenia, utwardzenie terenu,doposażenie otoczenia pijalni wód mineralnych. Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystyczneji rekreacyjnej toczenia pijalni wód mineralnych w Szczawie.
 
Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 3 w miejscowości Kanina
Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty Wyposażenie wiatyw ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie powierzchni gruntu, wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.
 
Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 4 w miejscowości Wysokie
Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty, Wyposażenie wiaty w ławostół, wykonanie tablicy informacyjnej, ogrodzenia z żerdzi, utwardzenie powierzchni gruntu, wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.
 
W dniu 10.07. 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego podpisał umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych.
 

Z ramienia zarządu umowę podpisała Agata Zięba – Prezes Zarządu LOTu oraz Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik LOTu, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Jan Wojtas właściciel firmy realizującej zadanie.
Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 236 151,78 zł.
Tego samego dnia przekazano stosownymi protokołami dokumentację budowlaną oraz plac budowy.
Teren przeznaczony pod budowę oraz omówienie zakresu prac nastąpiło niezwłocznie po podpisaniu umowy a uczestniczyli w nim:
w  Szczawie i Zalesiu
Jan Wojtas – wykonawca robót, Agata Zięba – Prezes LOTu, Władysław Sadowski – Wójt Gminy Kamienica, Grzegorz Franczyk – inspektor nadzoru, Łucja Jawor – pracownik Gminy Kamienica, Paweł Tokarczyk, Robert Surdziel – członkowie LOTu.
 w Kaninie i Wysokiem.


Jan Wojtas – wykonawca robót, Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego – Wojciech Włodarczyk, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy Limanowa – Wojciech Pazdan, Inspektor nadzoru – Andrzej Sułkowski, Paweł Tokarczyk, Robert Surdziel – członkowie LOTu.
 
Zakończenie prac zaplanowano na 30 listopada 2020 r.

Liczba wyświetleń: 1844
6

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne