Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ewidencja instytucji realizujących program korekcyjno-edukacyjny od PCPR Limanowa

14.07.2020
W związku z zadaniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Ewidencjonowanie instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne (3.1.1. oraz 3.1.2. KPPPwR), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej udostępnia informator na temat lokalnych instytucji realizujących powyższe programy.
 
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego w:
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 3375826;
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4490491 - porozumienie z dnia 17.01.2020 r. zawarta z Miastem Nowy Sącz na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Limanowskiego.
 
Dodatkowo, PCPR w Limanowej informuje, że na ich stronie  internetowej znajduje się również ewidencją instytucji w całym województwie małopolskim, realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie i wykazem ośrodków interwencji kryzysowej
 
https://pcpr-limanowa.pl/ewidencja-instytucji-realizujacych-oferty-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie-prowadzacych-programy-korekcyjno-edukacyjne/
 
oraz wykaz instytucji i organizacji realizujących oferty dla osób doświadczających przemocy w rodzinie dostępny na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie":
 
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=przeciwdzialanie_przemoc


 

Liczba wyświetleń: 850
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne