Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

12.05.2020
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256),
 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
 
zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 25/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.20.2020) z 11 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym kolejowym, w miejscowości Pisarzowa, dz. 823/1 obr. Pisarzowa, jedn. ewid. Limanowa - gmina - na wniosek złożony przez inwestora:  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Pełny tekst obwieszczenia dostępny jest w załączniku poniżej.

Liczba wyświetleń: 981
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne