Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Droga Męcina – Kłodne – Stańkowa odebrana

29.05.2020
W dniu 29 maja br. miał miejsce odbiór techniczny inwestycji - Przebudowa drogi gminnej Męcina – Kłodne – Stańkowa, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele firmy „ZIBUD” – wykonawcy zadania oraz władze gminy Limanowa, na czele z wójtem Janem Skrzekutem.

Zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr K340452 Męcina – Kłodne – Stańkowa w km od 0+027,22 do km 0+975 realizowane było w latach 2019-2020.  Zakres robót drogowych obejmował m.in. wykonanie: nowej nawierzchni drogi na odcinku o długości ok. 950 m, chodnika na długości 600 m oraz poboczy.

Inwestycja obejmowała również  przebudowę odwodnienia - w tym wykonanie kanalizacji deszczowej, umocnienie rowów oraz przebudowę istniejącej, kolidującej sieci gazowej i  teletechnicznej,  W ramach zadania wykonane zostało także oświetlenie uliczne - przy drodze powstały 23 lampy hybrydowe.Technicznego odbioru przebudowanej drogi dokonali przedstawiciele firmy „ZIBUD” realizującej zadanie, inspektor budowy Janusz Liptak oraz ze strony gminy Limanowa wójt gminy Jan Skrzekut, wicewójt Wojciech Pazdan wraz z radnymi gminy Limanowa - Jerzym Jabłońskim, Władysławem Lachorem ( jednoczesnie sołtysem Kłodnego) i  Rafałem Woźniakiem, a także  Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 mln 450 428,26 zł, z czego 1 mln 344 571,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane przez gminę Limanowa z Funduszu Dróg Samorządowych.
 


Liczba wyświetleń: 1792
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne