Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym - informacja KRUS w Limanowej

13.05.2020
Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadzane przez władze państwowe ograniczenia dotyczące m.in. zgromadzeń, spowodowały konieczność zawieszenia przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działań prewencyjnych (szkoleń, konkursów itp.) wiążących się z bezpośrednim udziałem rolników i członków ich rodzin. Wprowadzone ograniczenia nie mogą jednak uśpić czujności na zagrożenia występujące przy pracy rolniczej i wpłynąć negatywnie na stan bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Obecny czas ograniczeń można wykorzystać m.in. na samodzielne identyfikowanie zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych w oparciu o listy kontrolne dostępne na stronie internetowej Kasy, co pozwoli na podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tychże zagrożeń.

 
W ubiegłym roku do Placówki Terenowej KRUS w Limanowej, obejmującej swym działaniem powiat limanowski, zgłoszono 122 wypadki przy pracy rolniczej, z czego najliczniejszą grupę zdarzeń stanowiły wypadki związane z upadkiem osób. Jest to od lat najliczniejsza grupa zdarzeń, zatem podejmując analizę stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym należy uwzględnić m.in. następujące zalecenia:

a) podwórze gospodarstwa rolnego wyrównać, utwardzić i zapewnić odpowiednie odprowadzenie wód opadowych, a w okresie zimowym nawierzchnię odśnieżyć i posypać piaskiem, popiołem itp.,
b) podczas wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych korzystać z zamontowanych drabinek lub schodków, wchodzić i schodzić zawsze przodem do maszyny,
c) do pracy w gospodarstwie używać obuwia roboczego na podeszwie z protektorem, usztywnieniem stawu skokowego i metalowym zabezpieczeniem palców,
d) używać drabin wykonanych z materiału o odpowiedniej wytrzymałości i zabezpieczonych przed przypadkowym przemieszczeniem się (przechyleniem, poślizgiem po podłożu), a także o odpowiedniej długości, tj. wystających co najmniej 75 cm nad powierzchnie, na które się po nich wychodzi,
e) schody wyposażyć w poręcze, a otwory zrzutowe i włazy stropowe w barierki ochronne oraz listwy przypodłogowe chroniące przed wypadnięciem przez otwór w przypadku poślizgnięcia się,
f) utrzymywać ład i porządek w obejściu gospodarstwa, w pomieszczeniach gospodarczych i inwentarskich,
g) odpowiednio oznakować progi i inne wystające elementy, uskoki podłoża i miejsca niebezpieczne.
                                                                                                                                                      
Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Limanowej zachęca do korzystania z materiałów znajdujących się na stronie internetowej i FB Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. filmów, broszur, ulotek i plakatów prewencyjnych, a także do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii prewencyjnych, m.in. kampanii „Rola rolnika by upadku unikał” i skorzystania z listy kontrolnej dostępnej pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/prewencja/Lista_kontrolna_Upadek_2020_2.pdf
                                                                                                                          
 
W oparciu o materiały KRUS opracował
Jacek Bulanda                                                                                                                                     
Główny Specjalista PT KRUS w Limanowej


Liczba wyświetleń: 1261
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne