Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Tarcza antykryzysowa COVID-19 - Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie

14.04.2020
Od środy 15 kwietnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie trwał przez okres 14 dni.
 
Na podstawie art. 15 zzb ust.10, 15zzc ust. 8 i art. 15 zze ust. 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), działając na podstawie pełnomocnictwa Starosty Limanowskiego, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej  ogłosił  nabór wniosków o:

- dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników,

- dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

 
- dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

 

Nabór będzie trwał od dnia 15 kwietnia 2020r. do 28 kwietnia 2020r. tj. przez okres 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.
 
Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poprzez pozostawienie w oznaczonym pojemniku, wystawionym przy wejściu do Klubu Pracy.


Druki wniosków dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl  w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19”.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 18/33 37 916, 18/33 37 862 lub 18/33 75 850.

Liczba wyświetleń: 1545
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne