Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Limanowa z dnia 3 marca 2020 r.

05.03.2020
Wójt Gminy Limanowa działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081 ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
 
że w dniu 17 lutego 2020 r. na wniosek Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Mirosław Olszowski, ul. B.A Konstanty 16.7, 33-300 Nowy Sącz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś gm. Limanowa  - etap III.


 
Pełna treść Obwieszczenia  - w załączniku poniżej.

Liczba wyświetleń: 835
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne