Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nieodpłatna pomoc prawna - systemem zdalnym

31.03.2020
Mieszkańcy powiatu limanowskiego potrzebujący skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora - porady mogą uzyskać teraz ZDALNIE komunikując sie telefonicznie lub mailowo.
 
Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres [email protected]  skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
W razie problemów należy dzwonić pod nr telefonu:  18/ 333 78 04 lub 600 033 199.

Wzór wniosku dostępny pod linkiem: https://powiat.limanowski.pl/wp-content/uploads/2020/03/zgloszenie-porady-na-odleglosc-wraz-z-oswiadczeniem.pdf

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy czekać na wyznaczenie terminu zdalnej porady.
 
Szczegółowe informacje na stronie: https://powiat.limanowski.pl/blog/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej-w-2019-roku/ oraz na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 
W czasie epidemii pomoc udzielana jest wyłącznie zdalnie (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora).


----------------------------------------------------------------------

 
WAŻNE : Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostały poszerzone o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową),
 • nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.
 • Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
 • W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez organizację pozarządową):
 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 • może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
 • Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
 


Pod linkami poniżej  - filmiki edukacyjne z zakresu ważnych społecznie tematów.
 1. CYBERPRZEMOCY - https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/264670671192856/
 2. PRAW KONSUMENCKICH - https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/494446177894107/
 3. MEDIACJI -  https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/217438882665799/
 

Liczba wyświetleń: 1306
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne