Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Korpus Solidarności – szansa dla rozwoju wieloletniego wolontariatu

20.12.2019
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje program w ramach KORPUSU SOLIDARNOŚCI, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem, a placówką korzystającą z jego świadczeń. 

Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
      
              
Wolontariusze to nieoceniona pomoc dla organizacji pozarządowych i instytucji. Gdyby nie oni, wiele wartościowych wydarzeń nie mogłoby się odbyć. By jednak oni byli zadowoleni i wspierali organizacje długofalowo, potrzebne jest przekazywanie koordynatorom i organizatorom elementarnej wiedzy i kształtowanie umiejętności zarządzania potencjałem wolontariuszy.
 
Właśnie w tym celu powstał rządowy program wsparcia wolontariatu długoterminowego - Korpus Solidarności. To jeden ze sztandarowych programów Narodowego Instytutu Wolności, którego założeniem jest edukowanie, integrowanie i współpraca czterech grup docelowych: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizacji oraz otoczenia.
 
Od lat zauważana była duża potrzeba zwiększenia znaczenia wolontariatu, nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce. By ustalić jednorodne standardy, według których rozwijany będzie on w poszczególnych regionach, stworzony został właśnie Korpus Solidarności.
 
Każda z wyżej wymienionych grup docelowych objęta jest kompleksowym wsparciem, które w długofalowym działaniu ma wpłynąć na większe zainteresowanie tematem wolontariatu, a także zwiększenie wiedzy na temat zaangażowania społecznego.
 
Dla koordynatorów wolontariatu zaprojektowano szereg różnorodnych działań: szkolenia podstawowe, szkolenia rozszerzone wspierające konkretny obszar współpracy, poradnictwo, udział w debatach oraz grupie wymiany doświadczeń, a także w certyfikacji organizacji przyjaznej wolontariuszom. Działania w ramach Korpusu Solidarności zostały dobrane w taki sposób, by oprócz teoretycznego podejścia do tematu wolontariatu podczas szkoleń, umożliwić zastosowanie tej wiedzy również w praktyce.
 
Działania prowadzone będą w województwie małopolskim do końca roku 2020. Operatorem programu na terenie województwa małopolskiego jest partnerstwo dwóch organizacji: Stowarzyszenie Sursum Coda z Nowego Sącza wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.
 
Informacje nt. dostępnej oferty wsparcia znajdują się na stronie www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html.
 
Więcej szczegółów na temat Korpusu Solidarności oraz oferty dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji udziela:

Agnieszka Iwan, koordynator ds. wolontariatu
507 662 514, [email protected]
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków "Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"
 
Więcej informacji na temat Programu Korpus Solidarności znajduje się na oficjalnej stronie Narodowego Instytutu Wolności - https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/
 
Korpus Solidarności to jedna z inicjatyw podejmowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie - organizację, której celem jest propagowanie i promowanie idei wolontariatu w Małopolsce. Organizację tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wolontariatu. Do jej głównych działań należy:
  • zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy,
  • zwiększenie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy woluntarystycznej,
  • wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.


Liczba wyświetleń: 1343
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne