Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 12.11.2019 r.

12.11.2019
Na podstawie art. 49, art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz.  2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2033 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 30.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

Firmy Budowlanej "Dan-Bud" Jan Dankowski z s. Toporzysko 66, 87-134 Źławieś Wielka
działający przez pełnomocnika Pana Pawła Wieczorka z s. ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
 
pn. : "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Siekierczyna" wraz z infrastrukturą towarzyszącą  - elektroenergetyczną i drogowo-budowlaną" obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 201/4 , 201/5, 201/10 obręb Siekierczyna
 
w związku z powyższym strony mogą zapoznać sie z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji , Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B,
pok. nr 6 w dniach od 12.11.2019 r. do 19.11.2019 r.
 
Godziny przyjęć stron: pon.-pt. 8.00-15.00
 
Treść Obwieszczenia w załączniku poniżej.

Liczba wyświetleń: 1119
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne