Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Projekt "NOWA PRACA-NOWE MOŻLIWOŚCI"

05.03.2019
Do 8 marca trwa nabór do projektu „ NOWA PRACA-NOWE MOŻLIWOŚCI", współfinansowanego ze środków UE. Projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych osób 30+, które chcą podjąć pracę na terenie NS i okolic. Projekt jest realizowany na terenie województwa Małopolskiego, w powiatach: gorlickim, limanowskim i nowosądeckim oraz Miasta Nowy Sącz. Celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej 68 mieszkańców w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.03.2020 r.

Kto może skorzystać z projektu?
Osoby pozostające bez pracy (bezrobotna, tj. zarejestrowana w urzędzie pracy i bierna zawodowo, tj. nie pracująca i nie zarejestrowana w urzędzie pracy1) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujący powiaty: gorlicki, nowosądecki, limanowski lub Miasto Nowy Sącz, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • Kobiety
 •  Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotna
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem co najwyżej średnim)
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.
 
Ścieżka wsparcia dla uczestnika
Udział w projekcie obejmuje następujące formy wsparcia Uczestnika ustalane w oparciu o Indywidualny Plan Działania:
1. Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji (np. kurs na kierowców, spawacza, operatorzy obrabiarek, kurs na samodzielnego księgowego, administracyjno-biurowy, inne)
2. Staż zawodowy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (3-6 miesięcy)
3. Dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy (przy stażu
zawodowym)
4. Wsparcie motywacyjno-adaptacyjne w poszukiwaniu pracy;
5. Wsparcie towarzyszące dla uczestników sprawujących opiekę nad osobą zależną
(w połączeniu z innymi formami wsparcia).

Uczestnik korzystający ze wsparcia otrzymuje:
 • Stypendium szkoleniowe /stażowe (kwota ubruttowiona stypendium wynosi 1289,84 zł /miesiąc)
 • Refundację kosztów dojazdu (na spotkanie indywidualne i szkolenia)
 • Refundacje kosztów opieki nad osobami zależnymi (w trakcie udziału  w szkoleniach) – 416,00 zł/osoby
Pracodawca organizujący staż zawodowy dla uczestnika otrzymuje wsparcie:
 • Dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy dla uczestnika projektu - do 3500,00 zł / stanowisko
 • Przygotowanie uczestnika do odbycia stażu zawodowego na stanowisku pracy – badania okresowe, badania BHP – do 200,00 zł /osobę
 • Refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna uczestnika-stażysty – 500,00 zł miesięcznie /1uczestnika-stażystę
SZCZGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE PROJEKTU http://nowapraca.fundacjamis.org.pl/


Liczba wyświetleń: 2159
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne