Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji

27.02.2019
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 10/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.54.2018) z 25 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina - Podgórze, na działce nr 503/2 obr. Męcina, jedn. ewid. Limanowa – gmina.

Pełny tekst obwieszczenia dostępny jest w załączniku poniżej.


Liczba wyświetleń: 1628
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne