Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolski o wszczęciu postępowania

01.02.2019
Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945)  oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)
                                                                                                         
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Limanowa (ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa) , którego reprezentuje Pan Marcin Kita, PRO-EKO Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne (ul. Marsów 2, 34-600 Limanowa)  - złożony 26 listopada 2018 r. i uzupełniony 10 grudnia 2018 r.
 
w sprawie
 
 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina-Podgórze, na działce nr 503/2 obr. Męcina, jedn. ewid. Limanowa- gmina.
 
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, mogą zapoznać sie z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożona przez inwestora i w tym temacie złożyć ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pok. nr 18, ul. Basztowa 22.
 
Pełna treść Obwieszczenia poniżej.

Liczba wyświetleń: 1523
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne