Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy stacji transferowej w Mordarce

22.01.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 10.01.2019 został złożony wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego wydania decyzji ustalającej  lokalizację inwestycji celu publicznego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Odział w Krakowie, działąjącej przez pełnomocnika Firmę Elektryczną "Hebda" z. s. Przyszowa 469, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Budowa stacji transformatorowej w miejscowości Mordarka i powiązania linii SN 15kV Mordarka i 30kV Łososina - Rożnów" na nieruchomościach zlokalizowanych w Mordarce  nr ewidencyjny gruntu 1234/4, 1240, 1234/5, 1234/8, 1241, 1254, 1301,1309, 1300/1, 1300/2.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złozyć wyjaśnienia na piśmie w Wydzisle Geodezji, Planowania Przestrzennnego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa , ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok nr 6 w dniach od 22.01.2019 r do 30.01.2019 r.

Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piatek 8.00 - 15.00


Liczba wyświetleń: 1626
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne