Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

,,ŁowiMY lokalne talenty” - Przegląd Artystyczny organizowany przez LGD

04.12.2018
W związku z realizacją projektu pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje Przegląd Artystyczny skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia, czyli: gminy wiejskie Limanowa, Słopnice, Laskowa, Kamienica, Dobra, Łukowica, Jodłownik, Tymbark oraz gmine miejsko – wiejska: Miasto Limanowa.
 
Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

- 1 KATEGORIA - Uczniowie klas  0 - 4 szkół podstawowych - występ indywidualny
- 2 KATEGORIA ­ Uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych, III gimnazjum - występ indywidualny
 
 
Do Przeglądu Artystycznego mogą zgłosić się uczestnicy, którzy mają niezwykłe zdolności w następującej dziedzinie:

- recytacja wiersza/utworu poetyckiego
- mowa gwarą
- śpiew piosenki (bez podkładu muzycznego)
- tworzenie różnorakich prac plastyczno-manualnych (forma mini wystawy swoich prac).
 
Czas prezentacji zdolności uczestnika podczas Przeglądu Artystycznego nie powinien przekraczać 5 min.
 
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Artystycznym jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu Artystycznego.
 
Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wysyłać do dnia 14.12.2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] bądź dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20 z dopiskiem: Przegląd Artystyczny pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty”


 
Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony do dnia 20.12.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” (ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20). Nie dostarczenie do siedziby Organizatora Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym Przeglądzie Artystycznym.
 
O dokładnym terminie przeprowadzenia Przeglądu Artystycznego zgłoszeni uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani telefonicznie przez Organizatora.
 
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Przeglądu Artystycznego w obu KATEGORIACH (miejsca 1 – 15) otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe (w zależności od zajętego miejsca) oraz pamiątkowy dyplom.
 
Wszelkie informacje na temat niniejszego Przeglądu Artystycznego można otrzymać w siedzibie Organizatora:
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20 bądź pod numerem telefonu: 511 091 844 a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: [email protected] lub [email protected]

W załączeniu regulamin oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników.


Liczba wyświetleń: 2116
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne