Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

08.11.2018
Na podstawie art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz. U. z 2017, poz. 1405), Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 6 listopada 2018 r. przez Wójta Gminy Limanowa została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu (Inwestora) którym jest  Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, ul. J.Marka 9, 34-600 Limanowa dla przedsięwzięcia określonego jako:

"Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000242 w km 10+494 w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w miejscowości Męcina wraz z dojazdami"

planowanego do realizacji w obrębie nieruchomości opisanych w charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do decyzji.
 
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania sie z treścią decyzji i zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6, w terminie 14 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.


Liczba wyświetleń: 1695
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne