Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie Wójta Gminy Limanowa

24.10.2018
Na podstawie art. 10, art. 49 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Inwestora, którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej z siedziba przy ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa dla przedsięwzięcia polegającego na :

"Przebudowie obiektu mostowego JNI 35000242 w km 10+494 w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w miejscowości Męcina wraz z dojazdami"
planowanego do realizacji w obrębie działki ewidencyjnej na terenie miejscowości Męcina, Gmina Limanowa wymienionej w Karcie Informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Limanowa zawiadamia strony postępowania o wyznaczeniu przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie terminu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w celu możliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Akta postępowania znajdują się w Urzędzie Gminy Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 i są dostępne w godzinach pracy Urzędu od 8.00 do 15.00.

Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.


Liczba wyświetleń: 1649
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne