Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykreślenia z CEIDG wpisów niezawierających numeru PESEL

21.05.2018
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach Urząd Gminy w Limanowej informuje, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy  prowadzili działalność na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta Gminy Limanowa w przekazywanych do CEIDG danych przed 1 stycznia 2012 r. mają wprowadzony numer PESEL.
Urząd Gminy rozpoczął rejestracje działalności w CEIDG od dnia 6 lipca 2011 r. gdzie numer PESEL był wprowadzany we wpisie jako informacja niejawna / nie uwidacznia się na wpisie CEIDG/.
Obecnie każdy przedsiębiorca zgodnie z informacją, która ukazała się w dniu 17 maja 2018 r. na stronie internetowej CEIDG może odnaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobaczyć, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest to należy się udać się do dowolnego urzędu gminy, w celu uzupełnienia numeru PESEL, co będzie możliwe przez kilka dni po 19 maja 2018 r.  Przedsiębiorca może również sam sprawdzić swoje dane we wpisie zakładając konto w CEIDG. Do założenia konta wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego wówczas przedsiębiorca będzie miał dostęp do danych niejawnych, uwidoczniony będzie numeru PESEL. Zgodnie z komunikatem otrzymanym w dniu 18 maja 2018 r. Ministerstwo będzie usuwało stopniowo wpisy, które zawierają jak najmniej danych, jednocześnie uspakaja, „że brak numeru PESEL stanowi sytuację całkowicie marginalną”. Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku, gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a zatem po 19 maja 2018 nie będą wykreślane wszystkie wpisy nieposiadające numeru PESEL. W pierwszej kolejności wykreślanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię i nazwisko we wpisie). Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Wpisy podlegające wykreśleniu od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL.
 
W przypadku przedsiębiorcy, którego wpis zostanie wykreślony z CEIDG z urzędu będzie on mógł wystąpić bezpośrednio do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o przewrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo należy wówczas kierować do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie  Przedsiębiorczości i Technologii na adres: sekretariat [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:  Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.


Liczba wyświetleń: 2972
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne