Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

03.11.2017
Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej zachodniej cześci gminy Limanowa - etap I: Wykonanie sieci kanalizacyjnej obejmującej swym zakresem wieś Koszary, w przedmiocie: przekroczenia cieków tj. przejść pod dnem cieków rurociągiem kanalizacji sanitarnej, wykonania przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod wałem przeciwpowodziowym oraz wykonanie robót na obszarze szczególnie zagrożonym powodzią.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli działek  zlokalizowanych w miejscowościach:
Bałażówka: 52, 68/2, 49/1
Koszary: 1, 460, 12, 17, 15, 27/2, 14, 463, 18, 461, 13, 472, 22, 473, 11/3, 11/4, 471, 11/5, 470, 26, 464
Łososina Górna: 13, 41, 39/1, 38, 51, 18/1, 18/2, 14, 13,
Walowa Góra: 152, 113, 70/3, 68/1, 68/2, 105, 104, 117/2, 117/1, 102/3, 102/2, 102/4, 102/5, 70/2, 70/4, 67/12, 67/10, 156, 112, 101/1, 100/1, 100/2, 101/4, 87, 71, 67/11, 67/9, 67/14, 103
Limanowa: 1/3

Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  w Krakowie.


Liczba wyświetleń: 1900
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne