Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Projekt „Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”

03.10.2017
Instytut Turystyki Sp. Z.o.o. w Krakowie  do udziału w projekcie: „Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie Nowotarskim, Sądeckim, Limanowskim, Suskim oraz ich otoczenia prowadząca do zwiększenia szans na ich zatrudnienie. Ilość uczestników ograniczona. REKRUTACJA już trwa. Udział w jest w 100% bezpłatny.
Dla kogo – trzeba spełniać min. 2 kryteria.
 • Osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub niekatywne (nie studiujące, nie uczące się)
 • Osoby korzystające z pomocy MOPS,GOPS, OPS
 • Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby z niepełnosprawnością orzeczoną
 • Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
 • Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
 • Osoby opiekujące się osobą zależną,
 • Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 • Osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci lub osoby obcego pochodzenia
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.
W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, jak:
 • Indywidualne spotkania z doradcą- budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty aktywizacyjne, spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji)- ukierunkowane na przyszły staż-pracę.
 • Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator),
 • Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Staże zawodowe (3-4 mc) z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe 1700 zł, netto.
 
Dla uczestników możliwy jest:
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 i/lub osobą zależną podczas udziału w szkoleniach. (13zł/brutto za godzinę),
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób, które będą dojeżdżać na zajęcia.
 
Informacje i szczegóły na plakacie oraz:
Rekruter: Krzysztof Sondej- 570 500 789, [email protected]
Doradcy: powiat nowotarski, suski: 570-400-793, 570-400-736
powiat limanowski, nowosądecki: 513-682-441


 


Liczba wyświetleń: 2265
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne