Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem

23.10.2017
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 8396 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia o pow.22,50  m2  przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze budynku położonego na działce ew. nr 630, położonego w Nowym Rybiu pod numerem 157, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
 3. Wyjściową stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa Zarządzenie  nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia  26 stycznia 2015 r.
 4. Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 5. Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia o pow. 58.15 m2  przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb  nr 5 miasto Limanowa , przy ul. M. B. Bolesnej 18 a , wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną   i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
 3. Minimalną stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26 stycznia 2015 r.
 4. Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 5. Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 33615 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia o pow.20,00 m2 przeznaczone do wynajęcia znajdują się w podpiwniczeniu budynku położonego na działce ew. nr 1027, położonego w Męcinie  pod numerem 544, wyposażone w instalację elektryczną.               
 2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na garaż. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
 3. Minimalną stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26 stycznia 2015 r.
 4. Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 5. Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 11761 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze dwukondygnacyjnego budynku położonego na działce ew. nr 1034 położonej w Męcinie, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 159,38 m2 .
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26.01.2015 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwunastego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 6. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 33615 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze dwukondygnacyjnego budynku położonego na działce ew. nr 1027 położonej w Męcinie, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Medycznego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 17 m2 .
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26.01.2015 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwunastego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 6. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, stanowi własność Gminy Limanowa objęta jest KW 19707 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się w przyziemiu dwukondygnacyjnego budynku położonego na działkach  ew. nr 1186/2 i 1187/2  w Pisarzowej.
 2. Pomieszczenia przeznaczonego  do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu biurowego.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 25,00 m2 .
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26.01.2015 w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 6. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366  prowadzi Sąd  Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M..B..Bolesnej 18 A w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu biurowego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 21,68 m2 (w tym WC i ciągi komunikacyjne).
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26.01.2015 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 6. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366 prowadzi Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na II piętrze budynku na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M..B..Bolesnej 18 A
  w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu biurowego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 15,83 m2 (w tym WC i ciągi komunikacyjne).
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26.01.2015r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
 1. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 1. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa    a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.ug.limanowa.pl), oraz stronie internetowej  Limanowa. In  .
 
 

Liczba wyświetleń: 1694
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne