Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomvości przeznaczonych do oddania w najem

04.07.2017
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, stanowi własność Gminy Limanowa objęta jest KW  1448  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze budynku   
     Zespołu Szkół w Pisarzowej położonego na działce ew. nr.1206/1  jednemu
      podmiotowi przeznaczeniem na prowadzeniu sklepiku szkolnego. Termin   
      zagospodarowania określony zostanie w umowie najmu.
 1. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 8,0 m2 .
 2. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr
    6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26.01.2015 w sprawie określenia
    wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości
    stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
 1. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – termin płatności zostanie określony w zawartej umowie najmu..
 2. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia
    miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu
    Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych    
    ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
 
 1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest KW. Nr 30711.KW 31280,   KW 31282 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze  budynku Zespołu Szkół w Mordarce  położonego na działkach ew. nr  1003/3 ,1003/5 1005/1  i 1004.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi                            z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi   6,0 m2 .
 4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 26.01.2015. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – termin płatności  zostanie określony zawartej umowie najmu..
   
 6. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
 


Liczba wyświetleń: 1735
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne